Україна Одеська обл. м. Кілія, вул. Миру, 6. Тел. 04843 41491 email: dnz_kpl@ukr.net

 

Благодійність

Благодійність

Відповідно до статутної діяльності з метою покращення матеріально-технічної бази Державний навчальний заклад "Кілійський професійний ліцей" може отримувати благодійні внески з джерел визначених законодавством України. З цією метою створена та зареєстрована в установленому порядку благодійна організація "Батьківський комітет ДНЗ "Кілійський професійний ліцей"

Р/Р 5169330514702247 (ПриватБанк)

СТАТУТ ДНЗ «КПЛ» п.7.4. Додатковими джерелами фінансування є:

а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників понад державне та/або регіональне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, у тому числі підготовку і перепідготовку робітників та за замовленнями служби зайнятості населення;

б) плата за надання додаткових освітніх послуг;

в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;

г) доходи від надання в оренду приміщень; споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

д) валютні надходження;

е) добровільні грошові внески, натуральні надходження у вигляді добровільних послуг та робіт, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

є) кошти, що отримані  Кілійським ліцеєм за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України  Кілійський ліцей протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.